Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije, koja obuhvata dijagnozu i hirurški odgovarajući tretman oboljenja, povrede ili defekta, uključujući sve funkcionalne estetske aspekte na tvrdim i mekim tkivima usne duplje. Tehnike su implantologija, apikotomija, frenulektomija, uklanjanje trećeg molara, cistektomija, alveoloplastika, sinusoplastika, i druge.