Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadomeštanjem izgubljenih zuba i mekih delova usne duplje kao i rehabilitacijom oralnog sistema.

U tu svrhu se koriste:

  • zubne krunice i mostove, koji se u današnje vreme prave kao metalo-keramičke ili bezmetalne nadoknade zuba (estetski mostovi i krunice).
  • parcijalne (skeletirane i akrilatne) proteze,
  • totalne proteze,
  • kombinovane radove – krunice ili mostovi u kombinaciji sa skeletiranom protezom uz korišćenje odgovarajućih retencionih sistema.

Protetski rad se izvodi na preostalim zubima ili na implantima. Problem viličnog zgloba se uglavnom rešava protetski.